معرفی مرکز:

       شرکت گسترس مدیریت سامان ایساتیس یزد در ابتدای سال 1390 تاسیس و در تابستان 1394 موفق به اخذ مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان یزد گردید.

شرح خدمات و وظایف:

 • ارائه مشاوره های تخصصی مرتبط با تهیه و اجرای طرح کسب و کار به صاحبان ایده های نوآورانه
 • هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح های نوآورانه و بازار پذیر کسب و کار
 • ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی و ارائه راهکار های تامین مالی طرح های نوآورانه
 • ارزیابی همه جانبه (فنی- اقتصادی) طرح های نوآورانه و تبیین فرایندهای مدت و شاخص های سودآوری
 • ارائه مشاوره به منظور جذب فناوری های نوین، به کارگیری تکنولوژی های مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه های اقتصادی
 • ارائه خدمات مشاوره­ آموزشی، برنامه ­ریزی و مدیریتی
 • ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت پذیری در بازارهای هدف

بخش حمل و نقل یکی از بخش های زیربنایی دراقتصاد کشور است و ارتباط بسیار نزدیکی با سایر بخش ها  به ویژه بخش های  عمرانی و لجستیکی  دارد.
مهمترین روش های حمل کالا و مسافر عبارتند از : 
1.حمل و نقل جاده ای
2.حمل و نقل ریلی
3.حمل و نقل هوایی
4.حمل و نقل دریایی
5. حمل و نقل لوله ای
درحال حاضر در حدود 90 درصد  از حمل و نقل بار و مسافر  در کشور  از طریق جاده و کمتر از 10 درصد توسط راه آهن صورت میگیرد. همچنین سهم حمل و نقل هوایی از حمل و نقل مسافر در حدود 4 درصد است. 
بخش حمل و نقل به دلیل نقش کلیدی که در برقراری ارتباط بین مراکز تامین ، مراکز تولید و مراکز توزیع ایفا میکند ، باید متناسب با برنامه های توسعه اقتصادی کشور توسعه یابد ، در غیر اینصورت تحقق برنامه های اقتصادی به دلیل نا کار آمدی سیستم های حمل و نقل و لجستیک با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
در یک رویکرد کلی پروژه های حمل و نقل را می توان در دو فاز مورد بررسی و ارزیابی قرارداد:
الف _ فاز اجرا و ساخت
ب_ فاز بهره برداری
در هر دو فاز اشاره شده ،  سازمان مدیریت صنعتی می تواند به عنوان مشاور به مجریان ، سرمایه گذاران ، دولت ، بهره برداران و مدیران خدمات مشاوره ای لازم را ارائه نماید.
نمونه ای از خدمات قابل ارائه سازمان مدیریت صنعتی در حوزه حمل و نقل :
الف : ارزیابی  و  اولویت بندی :

    اولویت بندی پروژه های حمل و نقل ( به تفکیک در هر بخش ؛ جاده ای ، ریلی ، هوایی ، ..... )
    ارزیابی و اولویت بندی گزینه های حمل و نقل عمومی
    ارزیابی ، رتبه بندی و  انتخاب پیمانکار در پروژه های حمل و نقل
    اولویت بندی و انتخاب تامین کنندگان تجهیزات و ناوگان حمل و نقل ( ریلی، جاده‌ ای)
    ارزیابی و اولویت بندی طرح های توسعه شبکه حمل و نقل (ریلی ، جاده ای)
    ارزیابی عملکرد سیستم های لجستیک و  زنجیره تامین
     ارزیابی عملکرد شرکت های  حمل و نقل
     ارزیابی کارایی سیستم های حمل و نقل
    ارزیابی و اندازه گیری رضایت مشتریان ( راه آهن – مترو )
    عارضه یابی سیستم های حمل و نقل

ب :  استراتژی و ساختار  :

    برنامه ریزی استراتژیک ترانزیت و حمل و نقل کانتینری
    طراحی ساختار سازمانی شرکت های حمل و نقل

ج : اقتصاد حمل و نقل  :

    ارزیابی اقتصادی پروژه های حمل و نقل
    تعرفه و قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)
    ارائه برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)
    برآورد ناوگان مورد نیاز حمل و نقل  ( ریلی ، جاده ای)
    بررسی و تحلیل بازار حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)
    خصوصی سازی در بخش حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)

برخی تجارب سازمان مدیریت صنعتی  در حوزه حمل و نقل  :

    تدوین سند چشم انداز صنعت حمل و نقل ریلی، 1389
    تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی شرکت  توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش ، 1388
    بررسی الگوهای حمل و نقل ترکیبی و ارائه الگوی مناسب برای کشور ، 1386
    تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو، 1385

 • آیا اعتبار بخشی ذهن شما را به خود مشغول کرده است؟
 •  آیا از تجربه ارزشیابی بیمارستان خود در گذشته  بد خاطره هستید؟
 • آ یا اعتماد خود را به افرادی که به عنوان مشاوره به شما مراجعه می کنند از دست داده اید؟
 • آیا ازشنیدن حرفهای تئوریک که راهی را در پیش پای شما نمی گذارد خسته شده اید؟
 • آیا از واکنش پرسنل خود برای درگیر شدن در یک کار جدید نگرانید؟
این تجربه ها از به کار نبستن اصول ایجاد تغییر و خلق ارزش ناشی می شود. ما تلاش کرده ایم این اصول را، با توجه به شرایط ایران، کاملاً بومی و کاربردی کنیم و برای ایجاد تحول در بیمارستان در اختیارتان قرار دهیم.
 سازمان مدیریت صنعتی با تشکیل گروه تخصصی سلامت، امکانات خود را برای آموزش و مشاوره به مؤسسات بهداشتی و درمانی در راستای سیاست ها و اهداف کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بسیج کرده است. گروه سلامت سازمان با بهره گیری از متخصصین حوزه سلامت آمادگی دارد تا در زمینه استقرار استانداردهای ملی اعتبار بخشی  با بیمارستانها همکاری کند. بدین منظور گروه سلامت خدمات و فعالیت های زیر را طراحی کرده است:
 
• برگزاری سمینار یک روزه در مورد اعتبار بخشی: هدف از برگزاری این سمینار آشنایی مدیران و فعالان حوزه بیمارستان با مقوله اعتبار بخشی، رویکرد وزارت بهداشت به این امر، چالش های پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی و رویکرد سازمان مدیریت صنعتی به اجرای این استانداردها است. 
• برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه اعتبار بخشی: هدف از برگزاری این کارگاه ها ایجاد مهارت های مورد نیاز مدیران و پرسنل بیمارستان برای استقرار استانداردهای اعتبار بخشی است. 
 
• برگزاری دوره های آموزشی که بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی گذراندن آنها برای پرسنل اجباری است.
 
• ارائه خدمات مشاوره ای به بیمارستان در مورد استقرار استاندارهای اعتبار بخشی: در این مرحله راهکارهای عملیاتی جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی  ارائه خواهد شد.
مشاوره ها در قالب ارائه پیشنهادها و راهکارها به صورت کتبی و برگزاری جلسات با کمیته اعتباربخشی و گروه های ذیربط انجام خواهد گرفت. بدیهی است ارائه راهکارهای اجرایی مستلزم همراهی و همفکری تیم رهبری بیمارستان و کمیته اعتباربخشی بیمارستان خواهد بود.

یکی از مسائلی است که امروزه شهرها با آن دست به گریبان هستند. مدیریت مطلوب می تواند شهرها را به سوی رشد فرا خواند و آسایش ساکنان آن را فراهم سازد و مدیریت نامطلوب شهر را به سمت زوال هدایت کرده و نیازهای شهروندان را مرتفع نمی سازد. نظام مدیریت‌ شهری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سیستم‌ باز برای‌ خود اهداف، محیط، منابع‌ و شیوه‌های‌ خاص‌ اجرایی‌ را داراست‌ و چنانچه‌ هریک‌ از این‌ عوامل‌ به‌ عللی‌ نامناسب باشدسیستم‌ دچار اختلال‌ گردیده‌ و نمی‌تواند به‌ عملکرد بهینه‌ خود بپردازد و لذا انجام پژوهش های علمی- کاربردی در جهت رفع مشکلات مدیریت شهری یکی از ضروریات در رابطه با توسعه شهری و شهرنشینی می باشد.

با توجه به احساس این ضرورت ، سازمان مدیریت صنعتی با نیم قرن تجربه در حوزه مشاوره، پژوهشی و آموزشی مدیریت علمی- تخصصی و حرفه ای خدمات خود را درحوزه مدیریت شهری درچارچوب ارائه خدمات مشاوره ای،آموزشی وپژوهشی ارائه می نماید. 

رویکرد سازمان مدیریت صنعتی یزد در حوزه مدیریت شهری:
سازمان در نظر دارد به عنوان معتبرترین مرجع مشاوره ای- آموزشی برای مدیریت شهری کشور در تمامی عرصه های حوزه مدیریت شهری فعالیت نموده و با ایجاد ارتباط با سازمان ها و نهاد های اجرایی مدیریت شهری در کشور از طریق تولید، ارتقاء و انتشار دانش مدیریت شهری اقدام به ارائه خدمات در حوزه های مشاوره ای – پژوهشی و آموزشی با استفاده از کلیه امکانات سازمان اعم از توانمندی‌های علمی- حرفه ای و فناوری در حوزه مدیریت شهری نماید.


برخی ازخدمات پیشنهادی در حوزه مدیریت شهری:

 • مطالعات مربوط به مدیریت شهری نوین
 • ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف استراتژی و تحول، سازماندهی و ساختار، بازاریابی، توسعه منابع انسانی، تعالی سازمانی، مدیریت طرحها و پروژه ها باتوجه به نیاز شهرداری ها ومدیران شهری
 • بازبینی و اصلاح استراتژی های مدیریت در سطح کلان و در سطح حوزه های تخصصی درشهرداری
 • بهبود و ارتقاء فرایندها و سیستم های جاری
 • بررسی و بازبینی ساختار فعلی و طراحی ساختار جدید درشهرداری ها
 • طراحی، استقرار و آموزش نظام جامع مدیریت دانش شهرداری
 • تدوین مدل شایستگی های مدیران ، کارشناسان و کارمندان شهرداری و اجرای کانون های ارزیابی و توسعه

برگزاری دوره‌های تخصصی‌ و آموزش های مورد نیاز برای مدیران و کارشناسان شهرداری؛ که در این خصوص سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین نهاد برگزار کننده دوره MBA مدیریت شهری را در کشور راه اندازی کرده و در حال حاضر نیز درحال  برگزاری دوره‌های MBA و DBA مدیریت شهری ویژه مدیران ارشد شهرداری‌ها در کشور می باشد.
همکاری در برگزاری دوره های تخصصی حوزه مدیریت شهری؛ که دراین راستا برخی از دوره های تخصصی که برای اولین باردرحوزه شهری توسط سازمان طراحی و اجرا می شود به شرح ذیل می باشد:

 • مدیریت تداوم خدمات شهرداری درمواجه باحوادث واختلالات
 • مدیریت استراتژیک شهری
 • مدیریت شهری نوین(CITY.2)
 • کانون های ارزیابی وتوسعه درشهرداری
 • مدیریت منابع انسانی در شهرداری
 • برگزاری سمینارها و همایش‌های مرتبط با حوزه مدیریت شهری
 • ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی مراکز بین المللی در عرصه مدیریت شهری
 • همکاری در برگزاری نشست های خانه مدیران شهری؛ جهت تبادل تجربیات و دانش مدیریت شهری

وجود طیف وسیعی از تخصص‌های مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری در خانواده سازمان مدیریت صنعتی (از جمله شرکای کاری و تجاری آن) توانمندی ارائه تحلیل‌های همه جانبه و فراگیر را در درون سازمان به ودیعه نهاده است. سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از نخستین کانون‌های توامان دانش‌محور و صنعت‌محور کشور، هسته کارشناسی مناسبی را برای ارائه خدمات تحلیلی در خود و پیرامون خود پرورش داده است. این تحلیل‌ها بسته به نیاز بازار می‌تواند در سطوح مختلف (خرد و کلان) و یا از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت باشد. برای مثال ارائه تحلیل‌های مالی در سطح یک شرکت می‌تواند تا بررسی اقلام ریز بهای تمام شده و تحلیل حساسیت سودآوری پیش رود و از سوی دیگر در نگاهی کلان، دستاورد‌های این تحلیل در مجموعه‌ای از شرکت‌های فعال در یک صنعت، تصویری از یک تحلیل کلان‌تر و نقاط کلیدی یک صنعت را ترسیم نماید.

سازمان مدیریت صنعتی، به واسطه برخورداری از نیرو‌های کارشناسی داخلی، اعضای هیات علمی، و نیز به پشتوانه ارتباط گسترده با مجامع علمی و حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی همواره از پتانسیل بالایی در ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی، و پژوهشی در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری برخوردار بوده و خواهد بود.

یکی از اعضای شبکه همکار سازمان، شرکت فرگوسن است که درسال 1893 تحت عنوان "مؤسسه حسابداران خبره" کار خود را در کشور هندوستان آغاز و پس از گذشت 115 سال فعالیت، تبدیل به یکی از شرکت‌های پیشتاز هندی در صنعت مشاوره شده است. این شرکت در حال حاضر با استفاده از خدمات 800 نفر از متخصصین و خبرگان صنعت در قالب تیم‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف به ارائه خدمات مشاوره‌ای مشغول است. از نقاط قوت روابط همکاری شرکت فرگوسن و سازمان مدیریت صنعتی در حوزه ارائه خدمات مشاوره مالی، سابقه طولانی آن شرکت در این زمینه و تیم کارشناسی ماهر و عضو در انجمن حسابدران خبره انگلیس (CA)است.