انسانها از اولین لحظات حیات تا آخرین مرحله زندگی در تلاش و حرکت هستند. بعضی از افراد در جستجوی ارزشها و ترویج آنها و برخی به هر وسیله ای به دنبال تحقق آرزوهای خود هستند. در تمام این موارد یک وجه مشترک در احوال همه آنها ملاحظه می شود و آن "نیاز" است. جامعه بشری اکنون بیش از هر زمان دیگر با کمبود منابع و نیازهای متنوع مواجه است. در دنیای امروز دگرگونیهای بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه های متنوع به ویژه در بازارها مشاهده می شود «تغییر» واژه آشنایی است که توأم با فرمتها و تهدیدهایی برای جوامع وزمینه های شغلی مختلف، گاهی عامل رشد و توسعه، و زمانی عامل نگرانی و تحیر و واماندگی می شود.
کشورها و شرکتهایی که پویایی را هدف خود قرار داده اند . سازندگی و توسعه را در تغییر می‌یابند و گروهی که فقط متقاضی برکت بدون حرکت هستند. استفاده از بازاریابی که واژه نارسا و در عین حال جا افتاده و مصطلح برای Marketing است. برای همه شرکتها و سازمانهایی که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند. ضرورت دارد. آنها باید تلاش نمایند . تا سیاستهای درست بازاریابی سهم بازار مناسبی را بدست آورند.
با عرضه محصولی خوب با قیمتی مناسب به کارگیری روشهای مطلوب توزیع استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده شناسایی رقبا، فرصتها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار خود را افزایش دهند و با خلاقیت، ابتکار، انعطاف پذیری و تطبیق منابع نیازها وخواسته های مشتریان داخلی وخارجی علاوه بر افزایش سهم بازار و مشتریان خود را حفظ نمایند.
بازاریابی جهت هر حرکت آگاهانه وهدفهمند در بازار امروز ضرورت دارد. بازاری که دیگر نه مرز می شناسد و نه مشتری خاص در نظر دارد. جهانی شدن بازار پدیده ای است که به تدریج چهره خود را نمایان می سازد. امروز شعار بازاریابی با یک جمله کوتاه خلاصه می شود.
"جهانی بیندیش، محلی عمل کن"
سازمان مدیریت صنعتی به پشتوانه بیش از 40 سال سابقه انجام پروژه‌های متعدد تحقیقاتی، مشاوره‌ای‌ و‌ آموزشی،‌شناخت واقع‌بینانه‌ای از مسائل و نیاز‌های مدیریت کشور به دست آورده و می‌کوشند این دستاورد‌ها را در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار دهد.
کارشناسان بازاریابی سازمان مدیریت صنعتی تلاش می‌کنند تا تجربیات خود را در اختیار نهاد‌های سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، و همچنین سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور قرار داده و از این طریق گامی در جهت اعتلا و توسعه ملی بردارند.

رویکرد سازمان مدیریت صنعتی حائز ویژگیهای زیر است:

- نگاه استراتژیک به حوزه بازاریابی و فروش به عنوان یک اصل سازمانی
- در نظر داشتن ابزارها، متدولوژی‌ها و دانش‌های به روز در زمینه های بازاریابی و فروش
 -نگاه کاربردی به پیاده سازی نظام درست بازاریابی و فروش در سازمانها و مؤسسات
 - ارتقاء توانمندیهای مدیریتی و کارشناسی در حوزه های بازاریابی و فروش به منظور بستر سازی توسعه فردی و توانمندی شغلی
- سازمان با بهره گیری از تخصیص ومشاورین توانمند در حوزه های بازاریابی و فروش قادر است در زمینه های ذیل خدمات خویش را به مشتریان ارایه نماید.
 - برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی در حوزه های بازاریابی، فروش ، تبلیغات، برندینگ، CRM
 - انجام تحقیقات بازاریابی با به روزترین روشها و ابزارهای تحقیق برای سازمانها و مؤسسات
 - طراحی و تدوین کمپین تبلیغات با رویکرد IMC
 - طراحی ساختار سازمانی و فرآیندها در حوزه بازاریابی و فروش و سازماندهی فعالیتهای مرتبط در ساختار طراحی شده
 -طراحی و تدوین برنامه جامع بازاریابی Marketing Plan برای سازمانها و مؤسسات تولیدی و خدماتی
 -طراحی و تدوین مدیریت برند و ارزش گذاری برند
 -طراحی و تدوین ساختار کانال توزیع و سازماندهی نظام پخش وتوزیع
 -طرح ریزی برنامه ریزی با رویکرد تکنیکهای عملیاتی در حوزه توسعه فروش
 -طراحی و تدوین نظام جامع مدیریت ارتباط با مشتری CRM با رویکرد تدوین استراتژیها، برنامه ها، اهداف در راستای مشتری مداری