یکی از اهداف اولیه تشکیل و تاسیس نمایندگی‌، کمک به شرکت‌ها و موسسات جهت توسعه ظرفیت مدیریت به منظور اجرای طرح‌های تحول و ایجاد تغییرات لازم برای بهبود و پیشرفت آنها بوده است. در این راستا، یکی از رویکردهای مهم سازمان در شناسایی مسایل و ارائه راه حل جهت رفع آن‌ها، استفاده از مدل بهره‌وری است. این موضوع از سال‌های دور همواره مورد توجه و اهتمام جدی سازمان بوده و سوابق همکاری سازمان مدیریت صنعتی با سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) از پیش از انقلاب اسلامی گویای این مدعا است و سازمان به عنوان اولین نماینده رسمی APO در ایران شناخته شده است.
با توجه به ماهیت مفهوم بهره‌وری، این موضوع ابعاد چندگانه داشته و در واقع شناسایی موانع ارتقای بهره‌وری و ارائه راهکار‌های مرتبط با آن، نیازمند بررسی تمامی زمینه‌ها و فعالیت‌های سازمانی از قبیل فرایند‌های مدیریتی، فرایند‌های تولید و خدمات، فرایند‌های پشتیبانی، منابع انسانی، و غیره است.

رویکرد سازمان در ارائه خدمات برای ارتقای بهره‌وری به شرح زیر است:

 • ارائه آموزش‌ها و سمینار‌های مختلف به شرکت‌ها در زمینه بهره‌وری
 • عارضه‌یابی و شناخت مسایل و حل خلاقانه آن‌ها
 • طرح‌ریزی و اجرای طرح‌های بهبود بهره‌وری
 • اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری
 • سازمان‌دهی حرکت بهره‌وری
 • بهره‌وری منابع انسانی
 • بهره‌وری سرمایه
 • نحوه ایجاد تغییر در سازمان
 • نحوه بهبود مستمر فرایند‌ها
 • معرفی تکنیک‌ها و رویکرد‌های مختلف برای ارتقای بهره‌وری
 • ارائه دیدگاه‌های مربوط به بهره‌وری سبز