یکی از مسائلی است که امروزه شهرها با آن دست به گریبان هستند. مدیریت مطلوب می تواند شهرها را به سوی رشد فرا خواند و آسایش ساکنان آن را فراهم سازد و مدیریت نامطلوب شهر را به سمت زوال هدایت کرده و نیازهای شهروندان را مرتفع نمی سازد. نظام مدیریت‌ شهری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سیستم‌ باز برای‌ خود اهداف، محیط، منابع‌ و شیوه‌های‌ خاص‌ اجرایی‌ را داراست‌ و چنانچه‌ هریک‌ از این‌ عوامل‌ به‌ عللی‌ نامناسب باشدسیستم‌ دچار اختلال‌ گردیده‌ و نمی‌تواند به‌ عملکرد بهینه‌ خود بپردازد و لذا انجام پژوهش های علمی- کاربردی در جهت رفع مشکلات مدیریت شهری یکی از ضروریات در رابطه با توسعه شهری و شهرنشینی می باشد.

با توجه به احساس این ضرورت ، سازمان مدیریت صنعتی با نیم قرن تجربه در حوزه مشاوره، پژوهشی و آموزشی مدیریت علمی- تخصصی و حرفه ای خدمات خود را درحوزه مدیریت شهری درچارچوب ارائه خدمات مشاوره ای،آموزشی وپژوهشی ارائه می نماید. 

رویکرد سازمان مدیریت صنعتی یزد در حوزه مدیریت شهری:
سازمان در نظر دارد به عنوان معتبرترین مرجع مشاوره ای- آموزشی برای مدیریت شهری کشور در تمامی عرصه های حوزه مدیریت شهری فعالیت نموده و با ایجاد ارتباط با سازمان ها و نهاد های اجرایی مدیریت شهری در کشور از طریق تولید، ارتقاء و انتشار دانش مدیریت شهری اقدام به ارائه خدمات در حوزه های مشاوره ای – پژوهشی و آموزشی با استفاده از کلیه امکانات سازمان اعم از توانمندی‌های علمی- حرفه ای و فناوری در حوزه مدیریت شهری نماید.


برخی ازخدمات پیشنهادی در حوزه مدیریت شهری:

 • مطالعات مربوط به مدیریت شهری نوین
 • ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف استراتژی و تحول، سازماندهی و ساختار، بازاریابی، توسعه منابع انسانی، تعالی سازمانی، مدیریت طرحها و پروژه ها باتوجه به نیاز شهرداری ها ومدیران شهری
 • بازبینی و اصلاح استراتژی های مدیریت در سطح کلان و در سطح حوزه های تخصصی درشهرداری
 • بهبود و ارتقاء فرایندها و سیستم های جاری
 • بررسی و بازبینی ساختار فعلی و طراحی ساختار جدید درشهرداری ها
 • طراحی، استقرار و آموزش نظام جامع مدیریت دانش شهرداری
 • تدوین مدل شایستگی های مدیران ، کارشناسان و کارمندان شهرداری و اجرای کانون های ارزیابی و توسعه

برگزاری دوره‌های تخصصی‌ و آموزش های مورد نیاز برای مدیران و کارشناسان شهرداری؛ که در این خصوص سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین نهاد برگزار کننده دوره MBA مدیریت شهری را در کشور راه اندازی کرده و در حال حاضر نیز درحال  برگزاری دوره‌های MBA و DBA مدیریت شهری ویژه مدیران ارشد شهرداری‌ها در کشور می باشد.
همکاری در برگزاری دوره های تخصصی حوزه مدیریت شهری؛ که دراین راستا برخی از دوره های تخصصی که برای اولین باردرحوزه شهری توسط سازمان طراحی و اجرا می شود به شرح ذیل می باشد:

 • مدیریت تداوم خدمات شهرداری درمواجه باحوادث واختلالات
 • مدیریت استراتژیک شهری
 • مدیریت شهری نوین(CITY.2)
 • کانون های ارزیابی وتوسعه درشهرداری
 • مدیریت منابع انسانی در شهرداری
 • برگزاری سمینارها و همایش‌های مرتبط با حوزه مدیریت شهری
 • ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی مراکز بین المللی در عرصه مدیریت شهری
 • همکاری در برگزاری نشست های خانه مدیران شهری؛ جهت تبادل تجربیات و دانش مدیریت شهری