معرفی مرکز:

       شرکت گسترس مدیریت سامان ایساتیس یزد در ابتدای سال 1390 تاسیس و در تابستان 1394 موفق به اخذ مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان یزد گردید.

شرح خدمات و وظایف:

  • ارائه مشاوره های تخصصی مرتبط با تهیه و اجرای طرح کسب و کار به صاحبان ایده های نوآورانه
  • هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح های نوآورانه و بازار پذیر کسب و کار
  • ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی و ارائه راهکار های تامین مالی طرح های نوآورانه
  • ارزیابی همه جانبه (فنی- اقتصادی) طرح های نوآورانه و تبیین فرایندهای مدت و شاخص های سودآوری
  • ارائه مشاوره به منظور جذب فناوری های نوین، به کارگیری تکنولوژی های مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه های اقتصادی
  • ارائه خدمات مشاوره­ آموزشی، برنامه ­ریزی و مدیریتی
  • ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت پذیری در بازارهای هدف