مأموریت 

کمك به ارتقای كيفيت، اثربخشی، كارآيی و توسعه ظرفيت مديريت كشور از طريق مشاوره، آموزش، و تحقيق.

ما سازماني هستيم كه با ارائه خدمات مشاوره، آموزش و تحقيق به سازمان‌هاي ملي و منطقه‌اي، رشد و بالندگي پايدار زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي را همراهي مي كنيم. ما مشتريان خود از تمامي بخش هاي دولتي، خصوصي و غيرانتفاعي را حمايت مي كنيم تا بهترين فرصت‌هاي تجاري خود را بشناسند و به مهم‌ترين تهديدات خود پي‌برند. هدف اصلي ما توسعه مديريت در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور و ظرفيت سازي در منطقه است

 

هدف و آرمان  

 • آموزش‌ و تجهيز كادر متخصص و ورزيده در دانش و فنون مديريت و اشاعه مفاهيم و اصول نوين مديريت علمی 
 • مشاوره و ارائه خدمات برای حل مشكلات مؤسسه‌ها و سازمانها برای افزايش و تحصيل حداكثر بهره‌وری
 • انجام تحقیقات اساسی در زمینه مسائل مدیریت در کشور
 • کمک به سازمان‌های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت
 • افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی
 • کمک به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبود‌ها و تنگناهای اجرایی طرح‌ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله‌های مدیریت

 

ویژگی های سازمان

 • جلب رضایت و اعتماد استفاده‌كنندگان از خدمات سازمان
 • ارائه‌ی ‌خدمات ‌آموزشی، مشاوره‌ای ‌و پژوهشی‌ در راستای‌ تحقق‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ی ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ كشور
 • توانایی ارائه‌ی خدمات در زمینه‌های مختلف مدیریت
 • اعمال ‌مدیریت ‌شبكه ‌به ‌منظور دسترسی‌ به ‌مجرب‌ترین ‌مشاوران، محققان، استادان وكارشناسان داخلی و خارجی
 • تلاش در جهت استفاده از آخرین دستاوردهای مدیریت در ارائه‌ی خدمات
 • استفاده از متدولوژی‌های جدید در مشاوره، آموزش، و تحقیق و ترویج این متدولوژیها در كشور
 • تأكید بر انجام كار با كیفیت بالا
 • برخورداری از نیروی انسانی متخصص و مجرب كه اصلی‌ترین سرمایه‌ی سازمان محسوب می‌شود.
 • درك مقتضیات محیطی و تلاش برای رفع مشكلات مدیریت مؤسسه‌ها، شركتها و نیز مدیریت كلان كشور در شرایط متحول
 • ارتباط مستمر با مراكز آموزش ‌و مشاوره مدیریت و مؤسسه‌های‌ پژوهشی‌ و حرفه‌ای بین‌المللی
 • طراحی و ارائه‌ی محصولات جدید از طریق اجرای طرحهای تحقیقاتی و توسعه‌ای
 • تلاش در جهت كاهش قیمت و زمان انجام خدمات بدون لطمه زدن به كیفیت كار و رسالت سازمان