در پی ركود اقتصادی غیرقابل پیش بینی دهه 1330 و ایجاد بحران در صنعت كشور، مركزی تحت عنوان "مركز راهنمایی صنایع ایران" ایجاد شد. مطالعات انجام گرفته در این مركز در طول دوران بحران و پس از آن نشان ­داد كه بنگاههای صنعتی تأسیس شده توسط افراد خلاق، كارآفرین و با شهامت، با ورود به مرحله­ رشد نمی­ توانند از روشهای غیررسمی و متداول سنتی استفاده نمایند، لذا ایجاد یك سازمان با هدف اصلی توانمندسازی مدیران و تجهیزکردن آنان به ابزار لازم مدیریتی، مطرح شد. بنیان اولیه سازمان مدیریت صنعتی در اوایل دهه 1340 در این مركز شكل گرفت كه كوششی ابتدایی برای كمك به توسعه صنعتی كشور بود. مشاوران خارجی این مركز با تشخیص ضرورت نیاز به كادر متخصص ایرانی، توصیه نمودند که كادر ایرانی مستقل در این مركز شروع به كار نمایند.

ضرورت تأسیس یك سازمان مستقل در بطن مركز راهنمایی صنایع ایران، در سالهای بعد بیش از پیش احساس شد و این مركز با تغییر شكل و هدف به صورت «سازمان مدیریت صنعتی» وارد عمل گردید. اعضای هیئت مدیره سازمان شامل نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنایع، و اتاق صنایع و بازرگانی بودند. آزمایشگاههای وابسته به این مركز نیز تبدیل به مركز مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی فعلی شد. سازمان در سالهای ابتدایی فعالیت، از خدمات مشاوران خارجی و خصوصاً "UNIDO" وابسته به سازمان ملل ، استفاده نمود و توانست ضمن ارائه خدمات، اقدام به انتقال تكنولوژی نیز بنماید. از عمده مشكلات سازمان در طی دوران حیات اولیه، رفع تضاد بین «خدمات ارشادی» و «خدمات حرفه ای» بود. سازمان پس از مدتی دریافت که ارائه خدمات رایگان، خدمت سازمان را به نازل­ ترین سطح تقلیل می­ دهد، لذا سازمان برآن شد كه از كارفرمایان بخواهد درقبال دریافت خدمات، هزینه­ های آنرا پرداخت کنند و به عنوان یك خریدار واقعی عمل نمایند. در این دوران، استفاده از خدمات كارشناسان درجه­ اول بین­ المللی نظیر راسل ایكاف (Russell Ackoff) ، تغییر ساختار سازمانی از وظیفه­ای به ماتریسی، و نوآوری در نظام حقوق كاركنان با هدف جذب و نگهداری افراد ذخیره، سبب شد تا فعالیت­های توسعه خدمات با سهولت و سرعت بیشتری ادامه یابد.

در سالهای پس از انقلاب و در دوران جنگ نیز سازمان توانست علی­ رغم دشواریهای فراوان ناشی از شرایط خاص كشور، به فعالیت خود به عنوان بزرگترین و تنها مؤسسه خود اتكای ارائه دهنده خدمات مدیریت ادامه دهد. پس از پایان جنگ و به منظور گسترش فعالیت­ها، سازمان مدیریت صنعتی اقدام به جذب نیروهای جدید و گسترش شبكه مشاوران و مدرسان و كارشناسان ایرانی و خارجی کرد تا بتواند رسالت و هدفهای خود را به بهترین نحو ممکن دنبال نماید.