21 و 22 تیر ماه 1396- ارومیه

محل برگزاری : هتل باری ارومیه

برنامه ها :

  1. ارائه تجارب بنگاه­های کسب و کار ايراني و بین المللی
  2. سخنراني سیاستگذاران، صاحبنظران و مدیران ارشد در حوزه منابع انساني
  3. برگزاری میزگرد تخصصی
  4. بازدید از جاذبه های شهرارومیه
  5. آشنایی با صنایع و دستاوردهای استان آذربایجان غربی در حوزه منابع انسانی

اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 88604222(داخلي های3142, 3172 ، 3151 و 3130)

مستقیم : 88604315​

تاریخ برگزاری: 1396/04/21