24 مرداد 1396

مدارک MBA سازمان مدیریت صنعتی از طرف سازمان ارزشیابی WES مورد تایید قرار گرفت.                

سازمان WES یا World Education Services  یک سازمان غیر انتفاعی با 30 سال سابقه در ارزشیابی مدارک بین المللی است.

این سازمان سالانه بیش از 50000 ارزشیابی انجام میدهد که نتایج آنها در کانادا و آمریکا معتبر هستند. ارزشیابی ها با استناد به پایگاه داده ی سازمان WES به نام aices   انجام می شود. این پایگاه داده حاوی اطلاعات کامل راجع به رشته ها، نظام تحصیلی و روشهای آموزشی کشورهای گوناگون است. در این پایگاه اطلاعات آموزشی 214 کشور گوناگون به ثبت رسیده است.

24 مرداد 1396

مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی همدان بصورت تخصصی فعالیت خود را آغاز کرد

 

09 خرداد 776

دومین نشست خانمه مدیران همدان در روز پنجشنبه 256 مردا ماه 97 برگزار شد

09 -2668

دومین نشست خانمه مدیران همدان در روز پنجشنبه 25 مردادماه 97 با حضور مهندس قیاسی معاون محترم استاندار ، دکتر مبارک آبادی مدیر اجرایی سازمان مدیریت صنعتی همدان ،دکتر شانیان رییس خانه ی مدیران همدان و مدیران بخش های مختلف استان برگزار شد.در این جلسه دکتر بهزاد  ابوالعلایی در حصوص موضوع نشست  "چگونه کارکنانی با انگیزه داشته باشیم ؟" با مدیران به بحث و تبادل نظر پرداخت.