دوشنبه, 09 خرداد 776 09:33

برگزاری دومین نشست خانه مدیران همدان

دومین نشست خانمه مدیران همدان در روز پنجشنبه 256 مردا ماه 97 برگزار شد

بازدید 1231 بار