سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان همدان از طریق سازمان مرکزی تهران، متولی برگزاری دوره های مجازی می باشد.

فراگيران مي توانند با دراختيار داشتن اينترنت ADSL 128kb و يا وايمكس، در هرزمان و هرنقطه ايي از كشور در كلاسهاي آنلاين اين سازمان ثبت نام كرده و از امكانات آن استفاده نمايند.

    در طول گذراندن اين دوره ها فراگيران مي توانند از كتابهاي تاليفي اساتيد مختلف و جزوات تكميلي آنها نيز بهره مند گردند. از ديگر مزاياي ثبت نام در اين دوره ها مي توان به ايجاد شبكه ارتباطي بين مديران صنايع مختلف در كشور نام برد.
    فراگيران در پايان دوره و با رعايت ضوابط سازمان گواهينامه اي مبني بر گذراندن دوره دريافت خواهند نمود.

عناوین دروس آموزش مجازي

 

رديف

نام درس

تعداد جلسات

 

 

مديريت و اداري

1

آيين نگارش مكاتبات اداري

16

2

مديريت زمان واسترس

11

3

گردش مكاتبات و اصول بايگاني

14

4

سرپرستي

14

5

مديريت كارگزيني و امور پرسنلي

20

6

مديريت عمومي

19

7

آموزش روساي دفاتر مديران

13

8

سبد مهارت هاي فردي

24

بازرگاني

9

اصول بازاريابي و مديريت بر بازار

24

10

مديريت خريد و سفارشات خارجي

15

11

مديريت خريد و سفارشات خارجي به زبان انگليسي

16

12

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

24

13

مشتري مداري

12

حسابداري

14

حسابداری مؤسسات خدماتی

 

15

حسابداری مؤسسات بازرگانی

 

16

حسابداری حقوق و دستمزد

 

17

کارگاه تکمیل اظهارنامه

 

18

حسابداري با كامپيوتر(نرم افزار همكاران سيستم)

11

مديريتي

19

روابط عمومي موثر

12

20

مديريت جلسات

8

21

رفتار سازماني

16

22

تشكيل و مديريت گروه هاي كاري

12

23

خلاقيت و حل مساله

12

24

مديريت منابع انساني براي مديران غيرمنابع انساني

13

دروس مبتني بر شايستگي

25

مصاحبه مبتني بر شايستگي

 

26

رويكرد منابع انساني مبتني بر شايستگي

 

27

تدوين شايستگي مشاغل

 

28

شناخت افراد بر مبناي رويكرد شايستگي

 
در صورت درخواست دوره های مورد نظر، شما نیز می توانید عناوین دوره های درخواستی را به این سازمان اعلام نمایید.

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 08138238005   -    08138232003   تماس حاصل فرماييد.

مدت زمان دوره : 40 جلسه ( 60ساعت)

روزهای تشکیل دوره :

استاد مربوطه:

محتوا:سرفصل ها مبتنی بر زبان کسب و کار و زبان تجارت و بازرگانی برگزار می گردد

هزینه دوره: به ازای هر نفر 6/000/000 ریال

ظرفیت دوره : 12 نفر

هزینه فوق الذکر برای 12 نفر در نظر گرفته شده است در صورت کاهش سقف کلاس هزینه های مربوطه سرشکن و به شهریه فوق اضافه می شود.

در اولین جلسه ارزیابی تعیین سطح مخاطبان انجام گرفته و براساس سطوح کلاس بندی صورت می گیرد.

 مدیریت منابع انسانی

ردیف

نام دوره

مدت دوره

مدرس

شهریه

1

منتورینگ (Mentoring)

8

گروه اساتید

 

2

کارگاه تجزیه و تحلیل شغل DACUM

16

گروه اساتید

 

3

جذب ، استخدام و شایسته گزینی

32

گروه اساتید

 

4

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

36

گروه اساتید

 

5

طراحی مسیر و کارراهه پیشرفت شغلی

16

گروه اساتید

 

6

اصول سرپرستی

36

گروه اساتید

 

7

طبقه بندی مشاغل

40

گروه اساتید

 

8

تکنیک های نیازسنجی

16

گروه اساتید

 

9

توانمندسازی نیروی انسانی(تسا)

40

گروه اساتید

 

10

تدوین و استقرار نظام پیشنهادات

8

گروه اساتید

 

11

کیفیت زندگی کاری

16

گروه اساتید

 

12

طراحی نظام انگیزش منابع انسانی (مالی و غیرمالی)

16

گروه اساتید

 

13

تجزیه و تحلیل شغل با روش ONET

16

گروه اساتید

 

14

تکنیک های مصاحبه اثربخش

16

گروه اساتید

 

15

مدیریت رفاه کارکنان

8

گروه اساتید

 

16

آشنایی با استاندارد ایزو 10015

16

گروه اساتید

 

17

ارزیابی عملکرد کارکنان

16

گروه اساتید

 

18

آموزش روسای دفاتر مدیران

34

گروه اساتید

 

19

اثربخشی آموزشی در چارچوب مدل ROI

12

گروه اساتید

 

20

مدیریت منابع انسانی

16

گروه اساتید

 

 

مدیریت تولید و کنترل پروژه

ردیف

نام دوره

مدت دوره

مدرس

شهریه

1

مدیریت تولید و عملیات

32

گروه اساتید

 

2

کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار Comfar

40

گروه اساتید

 

3

آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

65

گروه اساتید

 

4

سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با P6 Primavera progect

              management                                            

48

گروه اساتید

 

5

سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP2010

36

گروه اساتید

 

6

مدیریت زنجیره تامین

16

گروه اساتید

 

7

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

28

گروه اساتید

 

8

مدیریت خرید و انبارداری

60

گروه اساتید

 

 

مدیریت عمومی

ردیف

نام دوره

مدت دوره

مدرس

شهریه

1

نظام مدیریت ریسک (ERM)

8

گروه اساتید

 

2

کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی

16

گروه اساتید

 

3

مدیریت زمان و استرس

28

گروه اساتید

 

4

تفکر سیستمی

20

گروه اساتید

 

5

مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی

30

گروه اساتید

 

6

قانون کار و تامین اجتماعی

36

گروه اساتید

 

7

تکنیک های تصمیم گیری

36

گروه اساتید

 

8

مدیریت عمومی

40

گروه اساتید

 

9

آیین نگارش مکاتبات اداری

32

گروه اساتید

 

10

ارزیابی عملکرد سازمانی

40

گروه اساتید

 

11

مدیریت استراتژیک

16

گروه اساتید

 

12

گردش مکاتبات و اصول بایگانی

36

گروه اساتید

 

13

کارت امتیازی متوازن (BSC)

16

گروه اساتید

 

14

هوش و استعداد تحصیلی (GMAT)

45

گروه اساتید

 

15

مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی

50

گروه اساتید

 

16

رویکرد نوین مدیریت دانش

16

گروه اساتید

 

17

مهارت های مدیریتی

44

گروه اساتید

 

18

هوش هیجانی

8

گروه اساتید

 

19

تحلیل و طراحی مجدد ساختار سازمانی

16

گروه اساتید

 

20

منش مدیریت

32

گروه اساتید

 

21

مدیریت نوین روابط عمومی

24

گروه اساتید

 

22

آئین دادرسی کار در هئیت های تشخیص حل اختلاف وزارت کار

20

گروه اساتید

 

23

سبد مهارت های نرم

40

گروه اساتید

 

24

کارگاه توسعه و کار تیمی در سازمان ها

24

گروه اساتید

 

25

مدیریت بهره وری به همراه کارگاه های تخصصی

32

گروه اساتید

 

26

کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا (مدل DISC)

16

گروه اساتید

 

 

زیر مجموعه ها