بورس و بازار سرمایه

ردیف

نام دوره

طول دوره(ساعت)

مدرس

شهریه

1

مقدمات سرمایه گذاری در بازار بورس

16

گروه اساتید

 

2

سرمایه گذاری در بازار سکه و اونس جهانی

16

گروه اساتید

 

3

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

28

گروه اساتید