"هدف آموزش، آماده کردن فرد برای یادگیری مادام العمر است."

ثبت نام دوره های تکدرس مدیریت کسب و کار 

سازمان مدیریت صنعتی 

 

عنوان دوره

طول دوره مدرس  زمان برگزاری
شهریه

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

32ساعت گروه اساتید   6،000،000 ریال

اصول بازاریابی

32ساعت گروه اساتید   6،000،000 ریال

بازرگانی بین المللی

32ساعت گروه اساتید   6،000،000 ریال

مسائل جاری مدریت اجرایی - سمپوزیوم

16ساعت گروه اساتید   3،000،000 ریال

مدیریت واحدهای خدماتی

32ساعت گروه اساتید   6،000،000 ریال

    حسابداری مدیریت

32ساعت گروه اساتید   6،000،000 ریال
مدیریت منابع انسانی 32 ساعت گروه اساتید   6،000،000 ریال
کارگاه مهارتهای عمومی 32 ساعت گروه اساتید   6.000.000 ریال
سازمانهای پیچیده 32 ساعت گروه اساتید   6.000.000 ریال
روش تحقیق 32 ساعت گروه اساتید   6.000.000 ریال
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت 32 ساعت گروه اساتید   6.000.000 ریال

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن   08138238005   -    08138232003 تماس حاصل فرمایند.