گذشت زمان آدمی را پیر نمی سازد، بلکه کهنه شدن آگاهی ها او را فرتوت می کند

 

عنوان دوره  طول دوره  مدرس شهریه
اصول و استانداردهای گزارش نویسی مدیریتی 8 ساعت گروه اساتید  
آیین نگارش و مکاتبات اداری و سازمانی 8 ساعت گروه اساتید  
دومین دوره پرورش مسئولین دفاتر حرفه ای 16 ساعت گروه اساتید  
دوره مقدماتی مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS 16 ساعت گروه اساتید  
دوره پیشرفته کار با نرم افزار SPSS 16ساعت  گروه اساتید  
کاربرد Excel در حسابداری مدیریت 32 ساعت گروه اساتید  
مقدمات سرمایه گذاری در بازار بورس 16 ساعت گروه اساتید  
سرمایه گذاری در بازار اونس جهانی و آتی سکه ایران 16 ساعت گروه اساتید  
مدیریت و کنترل بازار 16 ساعت گروه اساتید  
تحلیل رفتار مصرف کننده 8 ساعت گروه اساتید  
توانمندسازی نیروی انسانی( تسا) 32 ساعت گروه اساتید  
کارگاه مدیریت ریسک و خلق ارزش برای سازمان ها 8 ساعت گروه اساتید  
کارگاه آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی (E-Startup) 8 ساعت گروه اساتید  

 

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08138238005   -    08138232003 تماس حاصل فرمایند.

 

"آموزش کلید توسعه است"