آموزش از راه دور در سراسر جهان به عنوان یکی از روش‌های جایگزین یا مکمل آموزش حضوری پذیرفته شده است. این روش سازمان‌های آموزشی و آکادمیک را قادر می‌سازد تا حیطه فعالیت خود را به مناطق دور گسترش دهند. علاوه براین آموزش راه دور برای دانشجویان امکان تنظیم زمان یادگیری را در تمامی طول هفته و در تمامی طول شبانه‌روز فراهم می‌سازد. دانشجویان با این روش قادر خواهند بود تا گام‌های آموزش را متناسب با سرعت یادگیری خود تنظیم کرده و در بسیاری از موارد زمان رفت و آمد رانیز صرفه‌جویی کنند.

سازمان مديريت صنعتي به منظور پاسخگويي به نيازهاي رو به تزايد آموزش مديريت در كشور  توسعه حوزه فعاليتهاي آموزشي را با استفاده از مزاياي فناوري نوين اطلاعات و بستر هاي ارتباطي را ه دور  در دست برنامه ريزي دارد. در همين راستا در كنار برنامه هاي مطالعاتي اوليه تعدادي از دوره هاي مديريتي را تا كنون به صورت راه دور عرضه نموده است. امروز، آموزش از راه دور در سراسر جهان به عنوان يكي از روشهاي جايگزين يا مكمل آموزش حضوري به گونه اي بسيار جدي مطرح مي باشداين روش، سازمان هاي آموزشي و آكادميك را قادر مي سازد تا حيطه فعاليت خود را به مناطق دور دست و فارغ از محدوديتهاي جغرافيايي گسترش دهند. علاوه براين آموزش راه دور براي دانشجويان امكان تنظيم زمان يادگيري را در تمامي طول هفته و در تمامي طول شبانه روز فراهم مي سازد. دانشجويان با اين روش قادر خواهند بود تا گامهاي آموزش را متناسب با سرعت يادگيري خود تنظيم كرده و در بسياري از موارد زمان رفت و آمد رانيز صرفه جويي كنند. مزيت اصلي اين روش آموزشي ارتباط موثر بين استاد ودانشجـــــو فارغ از محدوديت زمان و مكـان از طريق شبكه جهاني اينترنت مي باشد و همچنين با توجه به رشد روزافزون تعداد استفــاده كنندگان اينترنت و افـــــزايش سرعت ارتباطي ، كارائي اين روش آموزشي بيشتر خود را نشان خواهد داد.

دوره های اینترنتی، مدیران و دانشجویان را قادر می سازد علاوه بر حذف زمان رفت و آمد، شرایط یادگیری و زمان آن را با اوقات آزاد و شرایط خود تنظیم نماینداین دوره ها یک رویکرد ایده آل برای سازمانهاست و آنهارا قادر می سازد به صورت گسترده، مدیران و کارکنان خود را تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار دهند، بدون آنکه پراکندگی جغرافیایی یا تفاوت رده ای یا تعداد آنها، محدودیتی برای اجرای موثر برنامه آموزشی ایجاد کند.

 مركز آموزش سازمان مديريت صنعتي  با پشتوانه نزديك به نيم قرن سابقه در ارايه آموزش هاي مديريتي مورد نياز سازمانها و بنگاههاي كسب و كار در مقاطع مختلف برنامه هاي آموزشي از تکدرس وسمينارها تا دوره هاي عالي، در سال جاري با برنامه ريزي براي توسعه برنامه هاي آموزش مجازي (آموزش الكترونيك از راه دور) در واحد آموزش مجازي سازمان  مديريت صنعتي، وارد مرحله جديدي از توسعه فعاليتهاي آموزشي خود  خواهد گرديد. در اين راستا طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي  مبتني بر سيستم يادگيري غيرحضوري و نيمه حضوري  (Blended Learning)  الكترونيك در سطوح مختلف برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت در دست برنامه ريزي و اجرا قرار دارد. برنامه هاي آموزشي سازمان  مديريت صنعتي در اين بخش با بهره گيري از مجرب ترين اساتيد در رشته هاي مختلف از داخل و خارج كشور،  همراه  با مديريت و نظارت هيات علمي با سابقه و شناخته شده در سازمان و دانشگاههاي معتبر ايران و سراسر جهان در مقاطع و  حوزه هاي موضوعي مختلف برگزار خواهد گرديدبستر اصلي آموزش در اين دوره ها، شبكه اينترنت با بهره  گيري از سيستم هاي مديريت يادگيري (LMS) استاندارد طراحي شده  و متناسب سازي شده با نيازهاي ويژه برنامه هاي آموزشي  سازمان و فناوري هاي نوين چند رسانه اي مي باشد. در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش از راه دور، بجز دوره هاي شناخته شده آموزشي، شناخت نيازهاي آموزشي خاص بنگاههاي كسب و كار در جهت حل مشكلا ت و برخورد با چالشهاي آنان مورد توجه قرار خواهد داشت . به اين ترتيب در كنار فراگيران برنامه هاي حضوري سازمان مديريت صنعتي، بسياري از علاقمندان به برنامه ها، رشته ها و دوره هاي مختلف آموزشی سازمان كه به دليل بعد مسافت و يا عدم امكان حضور  به هر دليل، تاکنون فرصت شركت در  آنها را نمي يافته ا ند، به تدريج امكان  استفاده از دوره هاي آموزشي متنوع  با اساتيد برتر  و استاندارد كيفي برنامه هاي مركز آموزش اين سازمان را در برنامه هاي غيرحضوري و نيمه حضوري خواهند يافت.

 

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان همدان از طریق سازمان مرکزی تهران، متولی برگزاری دوره های مجازی می باشد.

 

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 08138238005 تماس حاصل فرماييد.